top of page

המשחק שבו שיחקנו מבוסס היסטורית על ראשית ימי המושבה "ראש פינה" ובאופן רופף על הכתבה "עכבר הוליד פרשת-אהבים בין פקיד הברון ואשת-איש" שפורסמה בעיתון "החבצלת", כ"ט כסליו תרנ"ה (1897).
תחילתו של סיפור המושבה בשנת תרל"ח (1878) כשאלעזר רוקח מצפת יזם הקמת יישוב יהודי ראשון בארץ ישראל בשם "גיא אוני". ההתיישבות לא צלחה ורק שלוש משפחות נותרו במקום. רוקח חיפש בכל אירופה מתיישבים חדשים. לקריאתו נענתה קבוצה של "חובבי ציון" מהעיירה מוֹיְנֶשְׁטְי שברומניה, שהחליטו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בעבודת האדמה. 
נציגי ומנהיגי הקבוצה, דוד שו"ב וידידו דוד בוקשטטר, נסעו לבדוק את שטחו של הישוב גיא אוני שננטש. 

המעיינות, הנחל והנוף שהזכיר את רומניה שבו את ליבם והם בחרו להתיישב שם.  
בקיץ של שנת תרמ"ב, בחודש אוגוסט 1882, יצאה האוניה "טטיס" מנמל גאלאץ ועליה משפחות החלוצים הראשונים מרומניה, נשים, גברים וטף, שעזבו את עולמם המוכר ובאו מתוך אמונה בצורך הלאומי ליישב את ארץ ישראל.

לאחר תלאות, ירדו בחוף ביירות ובמסע רגלי בשיירת חמורים ופרדות הגיעו לצפת וממנה ל"גיא אוני". את שם היישוב שיסדו קבעו לפי הפסוק מתהילים, קי"ח, כ"ב: "אבן מאסו הבונים, הייתה לראש פינה".  
הטורקים, שהקשו על ההתיישבות, אסרו על בניית בתים כך שהמתיישבים נאלצו להתגורר בבתי בוץ בכפר הערבי השכן גַ'עוּנַה, שתושביו תמכו במייסדי ראש פינה.

 

התנכלות השלטונות והעדר ניסיון מקצועי-חקלאי, גרמו לאיכרים החדשים במצוקתם לבקש עזרה. בשנת תרמ"ג, (1883) לקח הברון רוטשילד את המושבה תחת חסותו בתמורה להעברת בעלות על כל האדמות ומבני המושבה לידיו. הוא שילם את החובות שצברו, הקים בית כנסת ובית ספר, בנה בית מגורים לכל משפחה ובקש לדאוג לכל צרכי הקהילה.

השליטה במושבה הייתה בידי הפקידים שמינה הברון שחלקם ניצלו את כוחם והתעמרו באיכרים. 

בעקבות כישלון שיטת התמיכה של הברון והסכסוכים הרבים בין האיכרים לפקידיו, העביר הברון את המושבה לחסותה של חברת יק"א - שהברון הירש, שעמד בראשה האמין כי חישוב כלכלי, יעילות וחיסכון, הם שיאפשרו לאיכרים לעמוד ברשות עצמם. ואכן כך היה.

בשנת 1905, הגיע לראש פינה פקיד יק"א המפורסם חיים מרגליות קלוורסקי,   מקים מושבות הגליל התחתון. במשך שתים עשרה שנות הנהגתו התבססה המושבה ופרחה ונקנו אדמות רבות בגליל המזרחי.

בשנת 1924 הברון רוטשילד החל לשתף פעולה עם יק"א וראש פינה עברה לחסות החברה המאוחדת-פיק"א.

כיף שבאתם לשחק! נתראה בהרפתקה הבאה..

bottom of page