top of page

החידון הגדול!

הוראות: 

 

עכשיו אחרי ששיחקתם את המשחק אתם מוזמנים להמשיך איתנו ולעשות חידון קצר וכיפי על מה שחווינו. 

מומלץ לעשות את החידון באוטו / אוטובוס בדרכים או בזמן האוכל 

 

עליכם לבחור מנחה שיקרא את השאלות ויתן את הניקוד

והשאר יכולים להתחלק לקבוצות או להשתתף כיחידים

- בחידון שלוש סוגי שאלות

יצירתיות: מנחה החידון יחליט מי זכה לפי היצירתיות הגבוהה ביותר 

שאלות היסטוריות כלליות: על התקופה והאזור

שאלות זיכרון מהמשחק: זיכרון של פרטים ואירועים שקרו במשחק ששיחקנו ממש עכשיו

 

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה | לפני כל שאלה תופיע דרגת הקושי

 

קדימה בואו נתחיל!

רוצים לדעת כמה קיבלתם?

bottom of page